Trädgårdshandel i Limhamn - Med sinne för form
 

Garanti

VÄXTGARANTI – ETABLERINGSGARANTI

För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att du ska
få en frisk och sortäkta planta.

Etableringsgarantin gäller fleråriga vedartade växter såsom prydnadsträd, buskar, häckplantor, barrväxter, rododendron
azaleor, rosor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar.

Om du misslyckats med någon växt, bör du låta växten eller växterna stå kvar på växtplatsen och kontakta oss.

EVENTUELLA REKLAMATIONER AMÄLES SENAST:
Vårköp (mars-maj) senast inom 5 månader
Sommarköp (juni-augusti) senast inom 2 månader
Höstköp (september-november) senast juni följande år

GARANTIN OMFATTAR INTE:

 • Perenner, krukväxter och sommarblommor
 • Växter som är prisnedsatta
 • Växter som skadats vid transport eller plantering
 • Växter som fått bristfällig skötsel, t.ex. felaktig vattning
 • Växter som planterats i krukor, kärl eller liknande
 • Växter som efter plantering fått sjukdomar, skadedjur
  eller viltangrepp
 • Växter som drabbats av vinterskador eller tjältorka
 • Vissnesjuka på storblommig klematis
 • Blommande bambu
 • Buxbom som drabbats av buxbomssjukan Cylindrocladum buxicola efter plantering

 

Det är mycket viktigt att plantering av växter och skötsel under etableringen utförs på rätt sätt. Om ni är osäkra på hantering och förfarandet ,fråga i första hand våra duktiga och erfarna trädgårdsmästare om råd.Om inte plantering och skötsel under etableringen sker på rätt sätt, eller med rätt förutsättningar täcks inte växten av vår etableringsgaranti. Vid reklamation ska alltid giltigt kassakvitto och planta/plantor visas upp.

Spar alltid kassakvitto – gäller som garantisedel


    


Trädgårdshandel i Limhamn     |     Tel. 040 - 510 500     |     Västanväg 5, 516 13 Limhamn | Gilla oss på Facebook

info@tradgardshandel.se