Trädgårdshandel i Limhamn - Med sinne för form
 

Sortiment

VÄXTER

Träd:
Prydnadsbuskar:
Rosor:
Perenner:
Häckplantor:
Prydnadsgräs:
Sommarblommor:

 

REDSKAP

Spade:
Slang:
Räfsa:
Kratta:
Ogräsrensare:
Skyffel:
Handredskap:
Handskar:
mm

 

NÄRING/SKYDD

Benmjöl
Rhodondendrongödsel
Rosgödsel
Blodmjöl
Stenmjöl
Biobact
Mossa GTI
Gräs GTI
Myrr
Medel för Lus
Medel för mjöldagg
BioBalans
Medel för kompostering
Citrusnäring
Orikidénäring
Orikdéjord
Flugtejp
mm.
 

JORD

Planteringsjord
Ujord
Dressjord
Solmull/ kalkad+näring
Solmull/okalkad
Rosjord
Rhododendonjord
Kogödsel
Täckbark
Barkmull
Blomsterjord med leca/innejord
Kaktus och såjord.
 

DIVERSE

Uppbindning
Bast
Trädstöd
Perennstöd
Odlingslådor värmebehandlade giftfria
Buskstöd
Såkrukor
Bambupinnar
Briketter
Små växthus för sådd
Sticklingkrukor
Sticklingslappar
mm

 


 


    


Trädgårdshandel i Limhamn     |     Tel. 040 - 510 500     |     Västanväg 5, 516 13 Limhamn | Gilla oss på Facebook

info@tradgardshandel.se