Trädgårdshandel i Limhamn - Med sinne för form
 

Gestaltning/Landskapsdesign

Våra tjänster tillhörande Gestaltningstjänsten

  • Skalenlig skiss med fullständig växtlista inklusive antal och placering
  • Hårdgjorda ytor,(ex marksten, singel) sort, storlek och tjocklek
  • Ritning till staket, plank eller spalje, detaljritning
  • Ritning till cykelskjul, miljöhus, detaljritning
  • Byggnadslovsritning.

    


Trädgårdshandel i Limhamn     |     Tel. 040 - 510 500     |     Västanväg 5, 516 13 Limhamn | Gilla oss på Facebook

info@tradgardshandel.se